Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο Ψηφιακό Μουσείο του Ποντιακού και Μικρασιατικού Συλλόγου Καρυοχωρίου «Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ», την πρότυπη διαδικτυακή πλατφόρμα για την οργάνωση και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος της κοινότητας Καρυοχωρίου.
Είμαστε περήφανοι που πετύχαμε να αναπτύξουμε έναν καινοτόμο εργαλείο πολιτιστικής ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή, με την υποστήριξη των νέων που συμμετείχαν σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του Ψηφιακού Μουσείου και την χρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νέα Γενιά σε Δράση. Η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική στην υλοποίηση του έργου.
Φιλοδοξούμε το Ψηφιακό Μουσείο να αποτελέσει πρότυπο και οδηγό για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ομάδες νέων που δραστηριοποιούνται στις διάφορες θεματικές του πολιτισμού με σκοπό την διάσωση, την ψηφιοποίηση και την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος κάθε τόπου με αναπτυξιακά οφέλη για την κάθε κοινότητα.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.